Senzorické zkoušky posuzovatelů

V úterý dne 13. 11. 2018 od 8:00 proběhnou v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů.

Jednodenní seminář je zaměřen na ověření senzorických schopností posuzovatelů. Účastníci budou přezkoušeni z koncentrační stupnice barev, rozeznávaní základních druhů chutí a rozeznávání pachových látek. Cílem semináře je získání OSVĚDČENÍ schopností posuzovatelů. Toto Osvědčení je uznáváno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Kontaktní osoba:
Ing. Vladimíra Němcová,
596 200 126,

vladimira.nemcova@zuova.cz

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8