Oddělení bakteriologie a mykologie

  • Laboratoř bakteriologie Ostrava (garant: Mgr. Tereza Prokopová)
  • Laboratoř klinické mykologie Ostrava (garant: Mgr. Radim Dobiáš)
  • Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií Ostrava (garant: Mgr. Vítězslav Ulmann)
  • Laboratoř antibiotické středisko Ostrava (garant: Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.)
  • Laboratoř pro přípravu imunomodulátorů (garant: Ing. Iva Sárová)
  • Laboratoř bakteriologie Brno (garant: Mgr. Jana Pánková)

Žádanky o vyšetření

Laboratoř bakteriologie Ostrava

Klíčové kontakty

RNDr. Vladislav Holec - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 237
Telefon 724 083 762
Adresa elektronické pošty vladislav.holec@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Lucie Lapčíková - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 179
Telefon 724 303 842
Adresa elektronické pošty lucie.lapcikova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Martina Kotásková - zástupce vedoucí laborantky
Telefon 596 200 356
Adresa elektronické pošty martina.kotaskova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

RNDr. Jana Fránková - manažer kvality
Telefon 596 200 228
Telefon 739 685 651
Adresa elektronické pošty jana.frankova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Helena Langhamerová - asistentka vedoucí laborantky
Telefon 541 217 133
Adresa elektronické pošty helena.langhamerova@zuova.cz
Pracoviště: Brno

Bc. Petra Lorková - asistentka vedoucí laborantky
Telefon 596 200 357
Adresa elektronické pošty petra.lorkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Elen Stankušová - laborant
Telefon 596 200 359
Adresa elektronické pošty elen.stankusova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Danuše Švarcová - zdravotní laborant
Telefon 596 200 244
Adresa elektronické pošty danuse.svarcova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Všechny kontakty

Jméno Mobil Telefon Pracoviště Odborná činnost
Bc. Veronika Belavá Ostrava
Kateřina Bohačíková 596 200 259 Ostrava laborant
MUDr. Michaela Cachová 605 298 448 596 200 427 Ostrava ATB středisko, HIV poradna
Olga Coufalíková 541 217 133 Brno laborant
Mgr. Radim Dobiáš 596 200 239 Ostrava VŠ pracovník, odborný garant laboratoří klinické mykologie Ostrava
RNDr. Jana Fránková 739 685 651 596 200 228 Ostrava VŠ pracovník, odborný garant
Blanka Hamanová 596 200 315 Ostrava
RNDr. Vladislav Holec 724 083 762 596 200 237 Ostrava VŠ pracovník
RNDr. Andrea Holečková 596 200 425 Ostrava
Mgr. Pavlína Hradská 596 200 227 Ostrava
Marcela Hrubčová 596 200 329 Ostrava laborant
Dana Christová 541 217 133 Brno laborant
Markéta Janiková 596 200 229 Ostrava
Mgr. Pavla Jaworská 596 200 239 Ostrava
Eva Kalakayová 596 200 220 Ostrava laborant
Lenka Kaločová 596 200 229 Ostrava
Pavlína Kochová 596 200 356 Ostrava laborant
Martina Kotásková 596 200 356 Ostrava bakteriologie
Anna Kráčalíková 596 200 220 Ostrava laborant
Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 603 535 751 596 200 317 Ostrava odborný garant - laboratoře atb středisko Ostrava
Lenka Krpcová 596 200 220 Ostrava laborant
PhDr. Martina Kubaczková 734 366 661 596 200 425 Ostrava VŠ pracovník
Anna Kubinová 737 058 147 596 200 220 Ostrava laborant
Helena Langhamerová 541 217 133 Brno laborant
Lucie Lapčíková 724 303 842 596 200 179 Ostrava bakteriologie
Zuzana Lišková 596 200 328 Ostrava zdravotní laborant
Bc. Petra Lorková 596 200 357 Ostrava laborant
Jana Lyčková 596 200 338 Ostrava laborant
Gabriela Matušíková 596 200 322 Ostrava laborant
Jana Michálková 541 217 133 Brno laborant
Bc. Lucie Mochová 596 200 338 Ostrava jiný odborný pracovník - laborant
Zdeňka Navrátilová 596 200 359 Ostrava administrativní pracovník
Mgr. Jana Pánková 734 185 024 541 421 239 Brno VŠ pracovník, odborný garant - lab. respiračních infekcí, lab. močových infekcí
Vladimíra Pastyrniaková 596 200 318 Ostrava laborant
RNDr. Erich Pazdziora 596 200 355 Ostrava VŠ pracovník, odborný garant - laboratoře NND2
Marcela Pištěková 596 200 179 Ostrava laborant
RNDr. Eva Plíšková Pakrová 541 421 217 Brno
Mgr. Iveta Popelková 596 200 425 Ostrava VŠ pracovník
Mgr. Tereza Prokopová 605 231 499 596 200 425 Ostrava VŠ pracovník, odborný garant laboratoře bakteriologie
Zuzana Rousová 541 217 133 Brno laborant
Ing. Táňa Ryšková 596 200 357 Ostrava VŚ pracovník
Ing. Iva Sárová 603 288 806 596 200 230 Ostrava
Jana Skočilasová 596 200 356 Ostrava laborant
Kateřina Smékalová 596 200 356 Ostrava laborant
Elen Stankušová 596 200 359 Ostrava bakteriologie
Alena Stiborková 596 200 329 Ostrava laborant
RNDr. Jiřina Stolaříková 596 200 144 Ostrava VŠ pracovník
MUDr. Linda Stryjová 596 200 234 Ostrava
Michaela Štefaňáková 596 200 229 Ostrava
Dagmar Štěrbíková 596 200 220 Ostrava administrativní pracovník
Danuše Švarcová 596 200 244 Ostrava
Mgr. Vít Ulmann 596 200 144 Ostrava VŠ pracovník, odborný garant - laboratoří pro dg. mykobakterií Ostrava
Sylvie Válková 596 200 331 Ostrava laborant
Ivana Vyhňáková 596 200 146 Ostrava laborant
Irena Willerthová 731 424 077 596 200 315 Ostrava laborant

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8