Oddělení biologických metod

Klíčové klontakty

MVDr Jitka Škutová - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 436
Telefon 606 666 123
Adresa elektronické pošty jitka.skutova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

MVDr. Helena Přepechalová - zástupce vedoucího oddělení
Telefon 543 423 324
Telefon 734 185 022
Adresa elektronické pošty helena.prepechalova@zuova.cz
Pracoviště: Brno

RNDr. Helena Sedláčková - zástupce vedoucí odd. biologických metod
Telefon 585 719 366
Telefon 605 298 443
Adresa elektronické pošty helena.sedlackova@zuova.cz
Pracoviště: Olomouc

Všechny kontakty

Jméno Mobil Telefon Pracoviště Odborná činnost
Mgr. Dana Bělohlávková 567 574 772 Jihlava laborant
Hana Buchtová 517 324 004 Vyškov laborant
RNDr. Vladimír Drašar 603 155 064 517 333 401 Vyškov odborný garant
MVDr. Šárka Dvorská 604 215 237 596 200 432 Ostrava
Mgr. Kamila Haluzová 596 200 436 Ostrava odborný garant
Jana Hubeňáková 596 200 467 Ostrava laborant
Hana Kaňová 543 423 332 Brno laborant
Zdenka Knoppová 596 200 477 Ostrava laborant
Gabriela Koleňáková 731 119 213 585 719 292 Olomouc laborant
Markéta Křížková 567 574 764 Jihlava laborant
Elena Kuflová 596 200 424 Ostrava
Mgr. Zdeňka Kuchtová Brno
Marie Lenzová 596 200 477 Ostrava
Jarmila Matějíčková 734 185 029 543 423 360 Brno vzorkař
Věra Možná 596 200 433 Ostrava laborant
Petra Musilová 567 574 765 Jihlava laborant
Ivana Nahodilová 734 185 028 543 423 332 Brno laborant
Kateřina Nechvátalová 596 200 424 Ostrava laborant
Monika Pospěchová 596 200 467 Ostrava laborant
MVDr. Helena Přepechalová 734 185 022 543 423 324 Brno odborný garant
Libuše Sadílková 596 200 433 Ostrava laborant
RNDr. Helena Sedláčková 605 298 443 585 719 366 Olomouc odborný garant
Ing. Pavlína Silvestrová 567 574 772 Jihlava Odborný garant
Kateřina Sklářová 596 200 433 Ostrava laborant
MVDr Jitka Škutová 606 666 123 596 200 436 Ostrava odborný garant
Věra Špundová 585 719 361 Olomouc laborant
Marie Valíčková 543 423 335 Brno laborant
Ladislava Vašutová 569 200 477 Ostrava
Bc. Blanka Vítoslavská 585 719 362 Olomouc laborant
Mgr. Barbora Zajícová 585 719 362 Olomouc laborant

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8