Oddělení parazitologie a lékařské zoologie

  • Laboratoř parazitologie a lékařské zoologie Ostrava (garant: RNDr. Jana Doležílková)

Studie

  • Echinococcus granulosus - Měchožil zhoubný

Klíčové kontakty

RNDr. Jana Doležílková - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 374
Telefon 736 530 370
Adresa elektronické pošty jana.dolezilkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

MVDr. Romana Mašková - zástupce vedoucího oddělení
Telefon 596 200 385
Adresa elektronické pošty romana.maskova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Bc. Eva Pavelková - vedoucí laborantka
Telefon 596 200 383
Adresa elektronické pošty eva.pavelkova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Jana Mikušová - zástupce vedoucí laborantky
Telefon 596 200 327
Adresa elektronické pošty jana.mikusova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Všechny kontakty

Jméno Mobil Telefon Pracoviště Odborná činnost
Bc. Markéta Čuntová 596 200 326 Ostrava
Ing. Andrea Dobešová 596 200 368 Ostrava
RNDr. Zdeněk Doležil 596 200 271 Ostrava VŠ pracovník, garant parazitologie a lékařské zoologie Ostrava
RNDr. Jana Doležílková 736 530 370 596 200 374 Ostrava garant parazitologie a lékařské zoologie
Bc. Andrea Hasalová 596 200 379 Ostrava laborant
Veronika Hrubá 596 200 384 Ostrava sanitář
Katarína Kulfirstová 596 200 368 Ostrava laborant
MVDr. Romana Mašková 596 200 385 Ostrava VŠ pracovník
Jana Mikušová 596 200 327 Ostrava laborant
Bc. Zuzana Oborná 596 200 326 Ostrava laborant
Bc. Eva Pavelková 596 200 383 Ostrava laborant
Kristina Rucká 596 344 480 Ostrava laborant
Mgr. Danuše Vaňková 596 200 363 Ostrava VŠ pracovník

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8