Aktuální nabídka nepotřebného majetku

jít do archivu nábídek

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

ŽÁDNÁ NABÍDKA

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

ŽÁDNÁ NABÍDKA

11.02.2019

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

28.1.2019

Nebytové prostory – Vydmuchov 393/7, Karviná - Ráj

 • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu v objektu Karviná, ul. Vydmuchov 393/7, na pozemku parc. č. 475/5, k.ú. Karviná. Budova mikrobiologie a parazitologie (část bývalé patologie)
 • Volné prostory v 1. NP (prostory jsou dle typu a výše nájmu dle znaleckého posudku rozděleny na hlavní a obslužné prostory):
 • Hlavní prostory:
  • Vstupní chodba - 16,06 m2
  • Sanitář - 13,44 m2
  • Nekro – 26,71 m2
  • Pitevna – 42,84 m2
  • Příjmová místnost – 18,03 m2
  • Chladicí box – 12,15 m2
  • Místnost pozůstalých – 12,21 m2
  • Archívy – 11,87 m2
 • Obslužné prostory:
  • Sklad – 2,55 m2
  • WC+předsíň – 2,31 m2
  • Spojovací chodba – 13,77 m2
  • Úklidová komora – 2,55 m2
  • Průchozí chodba – 8,26 m2
  • Strojovna VZT – 21,60 m2
  • VZT – 5,44 m2
  • 2 x wc – 6,24 m2
  • Sanit. filtr – 17,02 m2
  • Energetický uzel – 6,75 m2
 • Tento majetek nabízíme k pronájmu pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace
 • Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu na základě tel. domluvy – Ing. Jitka Bojtošová, jitka.bojtosova@zuova.cz, 596200113
 • Nabídky na pronájem v minimální ceně 960,- Kč/m2 za rok za hlavní prostory a v minimální ceně 480,- Kč/m2 za rok za obslužné prostory zasílejte na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě nejpozději do 31. 1. 2019

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8