Archív nabídek nepotřebného majetku

jít na aktuální nabídky...

Nabídka organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu a k pronajmu

23.9.2016
24.03.2016
Nebytové prostory – Vydmuchov 393, Karviná Ráj
  • Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Karviné, ul. Vydmuchov 393, postaveném na pozemku parc. č. 475/5, k.ú. Ráj
  • Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
  • Nabídky na pronájem zasílejte na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.
24.03.2016
Nebytové prostory – Dělnická 1132, Havířov
Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Havířově, Dělnická 1132, postaveném na pozemku parc. č. 2245, k.ú. Havířov

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Nabídky na pronájem zasílejte do 20.4.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.

Nabídka právnickým a fyzickým osobám ke koupi

21.11.2017
09.05.2017
09.05.2017
22.08.2016
06.06.2016
04.04.2016
23.12.2015
23.12.2015
14.7.2015
17.7.2015
14.4.2015
2.4.2014
3.6.2014

Nabídka právnickým a fyzickým osobám k pronájmu

14.04.2016

Nebytové prostory – Dělnická 1132, Havířov

Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Havířově, Dělnická 1132, postaveném na pozemku parc. č. 2245, k.ú. Havířov
Budova laboratoří o 2.NP a 1.PP. Volné prostory v 1.PP, 1.NP i 2.NP o výměře 989 m2.

Tento majetek nabízíme k pronájmu za účelem provozování zdravotnických laboratoří pro případ, že o něj ve smyslu § 19c odst. 3 zák. 219/2000 Sb. v platném znění neprojeví zájem jiná organizační složka státu, či státní organizace. Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Event. stavební úpravy s předchozím souhlasem ZÚ bude možno provést výlučně za účelem poskytování zdravotnických služeb.
Nabídky na pronájem zasílejte do 5.5.2016 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.

20.4.2015

Nebytové prostory - J. a J. Kovářů 1412, Ústí nad Orlicí

Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu v Ústí n. Orlicí, ul. J. a J. Kovářů, č.p. 1412, postaveném na pozemku parc. č. 2884, zapsaném na LV 4261 pro obec Ústí nad Orlicí, katastrální území Ústí nad Orlicí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Kontaktní osoba p. Zdenka Kabátová, č. tel. 596 200 460, 606 759 868.

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Nabídky na pronájem zasílejte do 30.6.2015 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.

20.4.2015

Nebytové prostory - Masarykovo nám. 16, Vyškov

Nabídka pronájmu nemovitých prostor v majetku státu, a to v objektu ve Vyškově, Masarykovo náměstí 165/16, postaveném na pozemku parc. č. 1276, zapsaném na LV 8736 pro obec Vyškov, katastrální území Vyškov-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov. Kontaktní osoba p. Zdenka Kabátová, č. tel. 596 200 460, 606 759 868.

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.
Nabídky na pronájem zasílejte do 30.6.2015 na adresu ZÚ se sídlem v Ostravě.

1.9.2014

Pozemek v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně

Pozemek, parc.č. St. 4460 zapsán na LV č. 4990 pro k.ú. a obec Zlín.

20.4.2014

Budova s pozemkem - Jugoslávská 772, Brno

Nabídka pronájmu nemovitého majetku státu, a to objektu bydlení čp. 772 na Jugoslávské ulici v Brně, postaveném na pozemku parc. č. 317, zapsaném na LV 281 pro obec Brno, katastrální území Zábrdovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno Kontaktní osoba p. Miroslav Vitula, č. tel. 541 421 224, 734 181 604.

Zájemcům bude umožněna prohlídka objektu.

Aktuality

Nabídka Echinokok (tasemnice liščí)
Vzhledem k častým dotazům v souvislosti se zprávami o výskytu echinokokózy (tasemnice liščí) na severní Moravě informujeme o možnosti sérologického vyšetření tohoto závažného onemocnění. Požadovaný materiál – srážlivá krev.
15. 8. 2018

Ministr zdravotnictví navštívil naše pracoviště v Ostravě
26.7.2018 navštívil ostravské pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministr si prohlédl kvalitně vybavené klinické i hygienické laboratoře.
27. 7. 2018

Ordinace očkování a HIV ve Vsetíně
Ve dnech 31.7. – 14.8.2018. bude ordinace očkování a HIV ve Vsetíně UZAVŘENA
23. 7. 2018

Úprava ceny očkovacích látek
Z důvodu úpravy cen očkovacích látek u výrobců i dodavatelů, musí dojít k úpravě cen i v ZÚ Ostrava. Zvýšení cen se projeví u většiny očkovacích látek, menší část cen zůstane beze změn. Platnost nového ceníku je od 25. července 2018 případně od spotřebování původních dodávek. Nové ceny jsou již uvedeny v ceníku očkování.
23. 7. 2018

Předseda vlády navštívil naše pracoviště v Ostravě
Špičkové laboratorní vybavení, exkluzivita poskytovaných služeb a v neposlední řadě vysoce odborný personál, to byly hlavní důvody proč premiér Andrej Babiš při své cestě do Ostravy dne 19.7.2018 navštívil pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.
20. 7. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8